WandaPszichológus

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az AJIBOLA RITA WANDA ev. mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett WWW.WANDAPSZICHOLOGUS.COM  ; WWW.SIKERTERVEZESNOKNEK.COMWWW.SIKERTERVEZESNOKNEK.HU ; WWW.ONLINEPSZICHOLOGUS4YOU.COM   honlapok használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), az általános szerződési feltételek a szolgáltatás megrendelése, termék megvásárlása esetén a szerződés részévé válnak.

A vállalkozás Etikai kódexe külön menüpontban kerül feltüntetésre.

A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Szolgáltató adatai

 • Név: Ajibola Rita Wanda ev.
 • Székhely: MAGYARORSZÁG, 1108 BUDAPEST 10 ker. TÓVIRÁG UTCA 4. 10 em. 42 ajtó 
 • E-mail: wandapszichologus@gmail.com; hello@wandapszichologus.com
 • Telefonszám: +36 30 618-3257
 • Adószám: 78978476-1-42
 • Cégjegyzék/Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 54207998 Ellenőrzés:https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/
 • Elektronikus levelezés formalap: a weboldalak kapcsolati oldalán található.
 • Etikai kódex elérhetősége: az oldalak footer menü, megfelelő menüpont alatt.
 • Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: az oldalak footer menü, megfelelő menüpont alatt.
 • ÁSZF elérhetősége: az oldalak footer menü, megfelelő menüpont alatt.
 • Tárhelyszolgáltató székhelye, email címe: Profitárhely Kft. 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23. E-mail:  ugyfelszolgalat@profitarhely.hu
 • A szerződéskötés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik.

Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései nem vonatkoznak.

Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook, Google, Instagram, Linkedin oldal, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató szerződéskötési rendszere elérhető.

Jelen ÁSZF érvényes 2021.09.27-től visszavonásig.

 

A WWW.WANDAPSZICHOLOGUS.COM  ; WWW.SIKERTERVEZESNOKNEK.COM; WWW.SIKERTERVEZESNOKNEK.HU ; WWW.ONLINEPSZICHOLOGUS4YOU.COM   honlapokon megjelenő szöveges és képi, hangi, illetve videó tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak.

Az oldalakról tartalmat, képet, videót vagy szöveget/szöveg részletet másolni, más oldalon, vagy fórumon felhasználni csak és kizárólag a szerző, Ajibola Rita Wanda írásos engedélyével lehet. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok – az 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ – alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezzük a jogsértéssel szemben. Ezen felül a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül, melynek díja 150.000,- HUF/nap/kép/videó/mondat.

A megrendelhető tanfolyamok és anyagok tematikája, tartalma, videó anyagai (továbbiakban: Oktató anyag) szerzői jogvédelem alatt állnak. Amennyiben az Oktató anyagot nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen írott módon, illetve szóban, előadáson, egyéb online felületen a szerző – Ajibola Rita Wanda – írásos engedélye hiányában bizonyíthatóan észleljük, az 1999. évi LXXV. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül 150.000,- HUF/nap/kép/videó/mondat összegben.

A weboldalakon lévő tartalomrészletek kizárólag eredetmegjelöléssel és az eredeti oldalra történő hivatkozással jeleníthetők meg.

A szerzői jogok gyakorlója: Ajibola Rita Wanda  ev.

Szolgáltató pszichológiai konzultációkkal, személyiségfejlődés, önismereti, önértékelési, párkapcsolati konzultációkkal, gyermeknevelés, családterápiás szolgáltatásokkal, női vállalkozók felkészítésével kapcsolatos szolgálatást nyújt.

A Weboldal segítségével a Felhasználók tanácsadás konzultációkra jelentkezhetnek be, workshopokra, online tanfolyamokra jelentkezhetnek be, megvásárolhatják a letölthető tanfolyamokat és egyéb kiadványokat, személyiségfejlődés, önismereti, önértékelési, párkapcsolati konzultációkkal, gyermeknevelés, családterápiás szolgáltatásokkal, női vállalkozók felkészítésével kapcsolatos szolgáltatást vehetnek igénybe.

A weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóan változik. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg.

A megrendelés, jelentkezés mint/és a megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival.

A megrendelésről e-mailben válaszértesítőt küldünk a szerződés adataival.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.

A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, érvényes jelentkezési űrlapot tölt ki és küld be, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Adatkezelési szabályok

Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: a weboldalak láblécében a megfelelő menüpont alatt.  

Megrendelhető szolgáltatások köre

Szolgáltató pszichológiai konzultációkkal, személyiségfejlődés, önismereti, önértékelési, párkapcsolati konzultációkkal, gyermeknevelés, családterápiás szolgáltatásokkal, női vállalkozók felkészítésével kapcsolatos szolgálatást nyújt.

A Weboldal segítségével a Felhasználók tanácsadás konzultációkra jelentkezhetnek be, workshopokra, online tanfolyamokra jelentkezhetnek be, megvásárolhatják a letölthető tanfolyamokat és egyéb kiadványokat, személyiségfejlődés, önismereti, önértékelési, párkapcsolati konzultációkkal, gyermeknevelés, családterápiás szolgáltatásokkal, női vállalkozók felkészítésével kapcsolatos szolgáltatást vehetnek igénybe.

A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóan változik.

Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg.

Szellemi tulajdonjogok

Szolgáltató nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának megtekintésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak. A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag Szerződésnek megfelelően és saját személyes használatára veheti igénybe.

Weboldalon található anyagok és a Szolgáltatás tartalma a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt állnak. A Szolgáltatóval megkötött Szerződés semmi módon nem ruház a Felhasználóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

Árakra, számlázásra vonatkozó információk

A szolgáltatás jellegénél fogva a honlapon megjelenő egyes szolgáltatási árinformációk csak irányadók. Minden ügyfél és szerződés egyedi árajánlat elfogadása után kerül elfogadásra.

Ettől eltérően a honlapon megjelenhetnek fix áras termékek vagy szolgáltatások, ezeket a leírásukban külön tájékoztató jelzi. Ilyen például a árlistéában, megrendelési, jelentkezési űrlapokon található előre közölt ár.

Szolgáltató Kisadózó Alanyi Adómentes vállalkozó, ezért a megjelenő árak bruttó árak, 0% adókulccsal számítottak.

A megrendelésről a hatályos jogszabályoknak megfelelően elektronikus számla kerül kiállításra, mely a megrendeléskor megadott e-mail címre kerül elküldésre.

A Megrendelő jelen általános szerződési feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Ajibola Rita Wanda ev. elektronikus számlát állítson ki számára.

A dokumentum elfogadása, a 2007. évi CXXVII. törvény 175. § -ban foglaltaknak megfelelően elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül.

Regisztráció

A Weboldalon történő megrendelés, jelentkezés tanfolyamra regisztrált és vendég felhasználók számára is lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges: teljes név* e-mail cím* jelszó* Számlázási név, cím cím ( név, utcanév, házszám, település, irányítószám)* telefonszám*

Megrendelés/ajánlatkérés menete

A Weboldalon történő ajánlatkérés a kapcsolatfelvétel oldalon található adatlap kitöltésével lehetséges.  

Webáruház beállítás esetén kosárba tételével. Ez esetben a Megrendeléseim (kosár) oldalon a Pénztár gombra kattintva véglegesíthető a megrendelés. A pénztár oldalon megjelenő űrlapon az adatok kitöltése és a fizetési mód kiválasztása után véglegesíthető a megrendelés.

Egyedi ajánlatkérés is lehetséges, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Elérhetőségek: a honlapon a megfelelő helyeken felirattal ellátott gombok. A megrendelés/ajánlatkérés során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:

Név, e-mail cím, cím, telefonszám

A felhasználók kizárólag saját személyes/céges adataikat adhatják meg a Weboldalon.

A sikeres megrendeléshez/ajánlatkéréshez a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót.

A mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szolgáltatási pontatlanságért, késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó ajánlatkérését elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa.

Szolgáltató a megrendelést/ajánlatkérést e-mailben igazolja vissza.

Időpontfoglalás

Az Időpontfoglalás gombra kattintva kiválaszthatja az Ön által igényelt tanácsadás szolgáltatást és lefoglalhatja azt. A véglegesítésnél megjelenő űrlapon kérem töltse ki adatait. A foglalásról e-mail értesítést és díjbekérőt küldünk. Az ingyenes első konzultáció kivételével a tanácsadás szolgáltatás a díj kiegyenlítése után vehető igénybe.

Tájékozódjon csomagajánlatainkról is.

Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása

A weboldalon megrendelt termékek ára a megrendelés véglegesítését követően az alábbi fizetési módokkal egyenlíthető ki:

 • Azonnali kártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg.

A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

A Felhasználónak a megrendelés során lehetősége van elmentenie bankkártyának adatait annak érdekében, hogy a jövőben történő megrendelések alkalmával ne kelljen újra megadnia ezen adatokat és így könnyebb és egyszerűbb legyen a megrendelés: bankkártya száma; bankkártyára írt név; lejárat dátuma; CVC szám.

 • Banki átutalás díjbekérő /számla alapján.

Az ingyenesen letölthető termékek, vagy ingyenesen igénybevehető szolgáltatás kivételével a megrendelt termék/szolgáltatás kizárólag a termék/szolgáltatás díjának kiegyenlítése után vehető igénybe/tölthető le/kerül kiszállításra.

A termékre/szolgáltatásra vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak. Szolgáltató alanyi adómentes kisadózó vállalkozó.

A megjelenített árban részletezésre kerülhetnek az esetleges kiegészítő szolgáltatások árai is.

A megrendelésről a hatályos jogszabályoknak megfelelően elektronikus számla kerül kiállításra, mely a megrendeléskor megadott e-mail címre kerül elküldésre. Papíralapú számlát nem áll módunkban kiállítani.

A Vásárló jelen általános szerződési feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Ajibola Rita Wanda ev. elektronikus számlát állítson ki számára.

A dokumentum elfogadása, a 2007. évi CXXVII. törvény 175. § -ban foglaltaknak megfelelően elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül.

A megrendelések/ajánlatkérések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések/ajánlatkérések feldolgozása munkanapokon történik 8-15 óráig.

A megrendelések/ajánlatkérések elküldésére a megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

Az egyedi ajánlatkérés szolgáltatásról Szolgáltató egyedi ajánlatot készít, mely Megrendelő általi elfogadása után Szolgáltató kiállítja az elektronikus számlát, melyet e-mailben megküld Megrendelő részére. A számla kiegyenlítése után kezdhető meg a szolgáltatás igénybevétele. Egyes esetek a fentiektől eltérőek lehetnek, ezt eseti és egyedi megállapodás rögzíti Szolgáltató és Megrendelő között.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék/szolgáltatás nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga 

Irányadó jogszabályok:

Az elállási és felmondási jog nem illeti meg minden esetben a fogyasztót, mivel a Korm. rendelet 29. §-a – a felek eltérő megállapodása hiányában egyes termékek vonatkozásában – kizárja e jog gyakorlását az alábbi szolgáltatások és termékek vonatkozásában: 

A felmondási jog hiánya a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan nem előre gyártott termékesetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

E kivételszabály körébe a fogyasztó személyéhez kötött, illetve a fogyasztó egyedi utasításai alapján egyediesített módon vagy kifejezett kérésére előállított termékek tartoznak.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát.

Ilyen például az internetes felületről megvásárolható (letölthető) játék, zene, háttérkép, stb. 

Tanácsadási szolgáltatás esetén elállás a kezdési időpont előtt 72 órával (vagyis a kezdés előtti 3. napig) lehetséges.

Egyéb szolgáltatás igénybe vétele esetén elállás a szolgáltatás igénybe vétele előtti 72 órával (vagyis a kezdés előtti 3. napig) lehetséges.

Amennyiben a szolgáltatást részlegesen már igénybe vették, azaz az ügyintézési feladat megkezdődött, vagy a megrendelt termék letöltésre került, a Megrendelő köteles megfizetni a szolgáltatás díját.

 Biztosíték

A Felhasználó nem cselekedhet oly módon, amely a Szolgáltatás vagy a Weboldal működését megakadályozza, túlterheli, károsítja vagy rontja. Ezenkívül a Felhasználó nem sértheti a Szolgáltatás más felhasználók által történő használatát.

A Felhasználó nem kísérelhet meg a Weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatokhoz, számítógépes rendszerekhez, tartalmakhoz vagy információkhoz engedély nélkül hozzáférni.

A Weboldalon található hivatkozások

A Weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. A Szolgáltatónak az ilyen hivatkozásokra, illetve az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó a saját felelősségére jogosult az ilyen weboldalakat látogatni.

Kártérítési kötelezettség

A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti a Szolgáltatónak, munkavállalóinak és szerződéses partnereinek minden olyan kárt, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Felhasználó megszegte a Szerződést vagy a Felhasználó megsértette az irányadó jogszabályokat vagy a Felhasználó megsértette bármely harmadik fél jogait.

Felelősségkorlátozás, üzemzavarok és kimaradások

A Szolgáltatásban bekövetkezett bármely üzemzavart, kimaradást és egyéb hibát a lehető leghamarabb jelenteni kell a Szolgáltatónak.

A Szolgáltató a jogszabályok által lehetővé tett legnagyobb mértékig kizárja a felelősségét a Szolgáltatás olyan hibáiért, amelyek a Szolgáltató érdekkörén kívül esnek, így például, olyan egyéb hibák esetén, amelyek amiatt következtek be, mert a Felhasználó nem megfelelő eszközt használ, vagy amelyek felmerülése a Felhasználónak róható fel. A vis major a Szolgáltató érdekkörén kívül eső ok.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy három típusú karbantartás fordulhat elő:

 • Havi tervezett karbantartás
 • Nem tervezett karbantartás
 • Sürgősségi karbantartás: Erre bármikor sor kerülhet bármilyen időintervallumban, ha sürgős technikai probléma lép fel, amely alapjaiban veszélyezteti a Szolgáltatás működését.

A fent megnevezett karbantartások ideje alatt a Szolgáltatás nem elérhető.

Szavatosság

A szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy az általa nyújtott szolgáltatás teljes mértékben megfelel a szerződésben vállalt minőségnek, az elvárható legmagasabb szinten, szakmai  hibáktól mentes.

Garancia, jótállás

Azon termékekre, amelyek eladási ára 10.000,- Ft, vagy az alatti, kötelező jótállás – jogszabály alapján – nem vonatkozik, ugyanakkor a gyártó vagy forgalmazó vállalhat önkéntes jótállást, illetve a fogyasztót megilletik a kellékszavatossági jogok.

Ezekről a termék/szolgáltatás leírásában tájékozódhat. 

Ha a nyújtott szolgáltatást a megrendelő a szolgáltatón kívülálló okból nem tudja használni, egyeztetés alapján további szakmai támogatás nyújtható

Panaszkezelés

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot:

E-mail cím : wandapszichologus@gmail.com

A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 24 órán belül válaszol a felmerült panaszra. 

Amennyiben a probléma kezelése más módon nem oldható meg, úgy Szolgáltató kezdeményezheti a Felhasználó telefonos megkeresését.  

Amennyiben a Felhasználó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Felhasználó az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat: 

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em

Telefon: +36 (1) 450-2598 Telefax: +36 96 795 605

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Felhasználó bírósághoz fordulhat.

Személyes adatok kezelése

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. 

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapest Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszere biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

A szerződés mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről indoklás nélkül, Felhasználónak illetve az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján felmondható.

Szolgáltató aláveti magát a külön menüpontban olvasható etikai kódex rendelkezéseinek.

Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Fogalom:

Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

Budapest, 2021. 09.hó 27. nap 

Select your currency
EUR euró